استخاره آنلاین با قرآن مجید


در روایات آمده بهتر است که قبل از استخاره:

سه بار سوره ي اخلاص (قل هو الله احد) را بخوانید,

سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید,

نيت کنید و به انچه كه مايلید استخاره نمایید...
صفحه فال و طالع بینی